Khách hàng mua dịch vụ YouTube có thể chuyển khoản ngân hàng:

  • Số tài khoản: 885968888
  • Tên tài khoản: KHONG VAN QUY
  • Ngân hàng thương mại cổ phần á châu (ACB)