Chuyển Khoản Ngân Hàng:

Tên Chủ Tài Khoản:

KHONG VAN QUY

Số Tài Khoản:

885968888

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)

9500189598888

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI (MB BANK)

Momo:

0338629222

Paypal:

https://www.paypal.com/paypalme/khongvanquy