1. Số Tài Khoản:
  2. 9500189598888
  3. Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội (MB BANK)
  4. Momo:
  5. 0338628222
  6. Paypal:
  7. https://www.paypal.com/paypalme/khongvanquy